Liesbeth | 9 January 2015
In december was de Keijkamer, het inlooppunt van Keijenborg en Velswijk, een van de onderwerpen van het acualiteitenprogramma van Omroep Gelderland.
Liesbeth | 29 December 2014
Donderdag 18 december kreeg de Keijkamer, de huiskamer voor Keijenborg en Velswijk, maar liefst twee iPads aangeboden: eentje van Sensire en eentje van het Steunfonds van Maria Postel.
Liesbeth | 29 December 2014
De Keijkamer in Keijenborg voldoet duidelijk aan een behoefte. Elke donderdagmorgen komen er zo’n veertig bezoekers naar deze huiskamer in het dorpshuis. De Keijkamer is een initiatief van burgers uit Keijenborg en Velswijk, met ondersteuning van de Zorgcoöperatie Bronckhorst.
Liesbeth | 30 October 2014
Vandaag wordt het Inlooppunt in Dorpshuis de Horst in Keijenborg feestelijk geopend. Het Inlooppunt is een rechtstreeks gevolg van het onderzoek, dat de Zorgcoöperatie Bronckhorst eind vorig jaar liet uitvoeren naar de behoeften van de inwoners van Keijenborg en Velswijk op het gebied van zorg, wonen, welzijn, onderwijs, jeugd en werk.
Liesbeth | 30 October 2014
In september zijn in Keijenborg en Velswijk de eerste projecten onder de vleugels van Zorgcoöperatie Brocnkhorst van start gegaan. De behoefte aan deze projecten kwam uit het onderzoek dat studenten van de HAN eind vorig jaar uitvoerden.
Liesbeth | 22 April 2014
Op donderdagavond 27 maart bogen zo’n veertig inwoners van Keijenborg en Velswijk zich over de uitkomsten van het onderzoek naar vraagpatronen (zie ook het bericht hieronder). Naar aanleiding van deze uitkomsten kozen de aanwezigen een aantal projecten, die ze als eerste aan willen pakken. Voor sommige projecten meldden zich zelfs al ‘kartrekkers’ aan. Als dat geen voortvarende start is!
Liesbeth | 2 April 2014
Mensen uit Keijenborg en Velswijk willen graag in hun eigen kern blijven wonen. Ze hechten aan de gemeenschap, waar jong en oud elkaar weten te vinden. Bewoners willen elkaar best helpen met kleine diensten, bijvoorbeeld met vervoer of boodschappen halen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het onderzoek werd vorige week gepresenteerd aan bewoners van Keijenborg en Velswijk.
Liesbeth | 13 December 2013
Inwoners van Keijenborg en Velswijk voelen zich sterk verbonden met hun familie, met het dorp en met elkaar. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek van Hogeschool Arnhem Nijmegen naar wat inwoners van deze kernen belangrijk vinden in hun eigen woonomgeving. Het onderzoek spitste zich toe op de thema’s wonen, welzijn, zorg, werk, onderwijs en jeugd. Zorgcoöperatie Bronckhorst is opdrachtgever van het onderzoek.
admin | 21 November 2013
Maar liefst zestig inwoners van de Keijenborg/Velswijk werden dit najaar geïnterviewd over de thema’s wonen, welzijn, zorg, werk, onderwijs en jeugd in hun omgeving. Dat gebeurde in opdracht van Zorgcoöperatie Bronckhorst, om te onderzoeken wat inwoners van deze kernen belangrijk vinden in hun eigen woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden op maandagavond 9 december gepresenteerd in dorpshuis De Horst in Keijenborg.